grond_omspitten

Een gezonde bodem is van nature vruchtbaarder. Bescherming met een permanente afdekking is noodzakelijk om het biologisch evenwicht te handhaven en de bodem in staat te stellen essentiƫle voedingsstoffen voor de gewassen vast te houden en te produceren.

De bodem herbergt een schat aan leven dat in stand moet worden gehouden om de grond vruchtbaar te houden en in staat te stellen gewassen te produceren. Een bodembedekking moet het hele jaar door op verschillende manieren worden overwogen.

Voordelen van bodembedekking?

Een goede bodembedekking maakt het mogelijk het natuurlijke proces te herstellen dat we vinden in de vorm van strooisel in bossen of in de vorm van wilde planten in weilanden. In de natuur valt organisch materiaal, zoals dode bladeren en andere plantenresten, op de grond en wordt door levende organismen aan het bodemoppervlak en in de bodem omgezet.

Dit organisch materiaal werkt als een schild dat de bodem bedekt en beschermt tegen verschillende klimatologische agressies. Eenmaal afgebroken heeft het ook de functie de bodem vruchtbaarder te maken.

Als de bodem niet wordt bedekt en dus tussen twee teelten in onbegroeid blijft, verarmt hij. De fauna die erin huist wordt bedreigd omdat ze niet meer gevoed wordt. De bodem raakt verdicht, verliest zijn vermogen om goed water op te nemen en zijn voedingsstoffen spoelen weg (getransporteerd door regenwater). In de winter verandert het oppervlak door regen en wind. In de zomer warmt de bodem te snel op, scheurt, de regenwormen blijven koel in de diepte en doen hun werk niet meer om de oppervlaktelagen te beluchten.

Een bodem die voortdurend bedekt is, vergt minder onderhoud en minder onkruidverdelgers. Dit betekent dat onkruid niet langer concurreert om water en voedingsstoffen met gecultiveerde planten.

Mulchen vermindert ook het risico van ziekten veroorzaakt door schimmels, zoals meeldauw, waarvan de sporen in de winter in de grond terechtkomen. In het late voorjaar en de zomer, als de grond niet is bedekt met een mulch, kunnen deze sporen door regendruppels op de bladeren van de gewassen worden gesproeid, waardoor wijnstokken, sla of tomatenplanten worden besmet.

Hoe bedek je de grond?

Er zijn verschillende methoden om de grond te bedekken:

– een organische mulch strooien om de bodem te beschermen, het biologische leven te stimuleren en voedingsstoffen te leveren bij de afbraak. Een dikke laag (van 5 tot 10 cm afhankelijk van de mulch) zal ook de groei van onkruid vertragen;

– zaaien van groenbemesters. Afhankelijk van hun specifieke kenmerken helpen deze planten de grond los te maken door middel van diepe en scharnierende wortels, waardoor water en lucht gemakkelijker kunnen doordringen,

– Plant bodembedekkers in de siertuin. Deze planten verspreiden zich beetje bij beetje en vormen een tapijt dat weinig onderhoud vergt. Ze voorkomen de groei van onkruid.

Verschillende soorten mulch en hun specifieke kenmerken

– Stro, versnipperde bladeren, hennep- of vlaskaf zorgen voor een koolstofrijke bedekking. Deze materialen kunnen het hele jaar door worden gebruikt, maar pas op voor stikstofhonger in het vroege voorjaar! Dit kan gebeuren wanneer een mulch in de bodem wordt opgenomen, waardoor het evenwicht in de bodem wordt verstoord door een te rijke koolstofvoorziening.

– Maaisel of keukenafval (in kleine stukjes gesneden fruit- en groenteschillen) dat rechtstreeks op de grond wordt gestrooid, is net als compost rijk aan stikstof. Ze kunnen het hele jaar door worden uitgereden.

– Verse mest van runderen, paarden of geiten moet in de herfst worden uitgereden, zodat het de tijd heeft om te ontbinden voordat er geplant wordt. Verse mest die bij het planten wordt opgebracht, kan de wortels van uw planten verbranden.

– Minerale mulch is zeer duurzaam. Naast het esthetische aspect van witte kiezels of gebroken leisteen, zorgt een minerale mulch voor het behoud en de teruggave van warmte aan de meest veeleisende planten (xerofiele planten, cactussen).

Als u de mechanische eigenschappen van de grond moet wijzigen, kies dan voor mosterd, phacelia, boekweit, rogge of haver waarvan de wortels de grond losmaken.

Bodembedekkers

Bodembedekkers zijn van grote waarde in de siertuin, omdat ze de groei van wilde grassen beperken en zich snel verspreiden zonder onderhoud. Ze kunnen gras vervangen waar het niet goed groeit, de basis van een haag of een grote boom bedekken of worden geplant in een afgelegen gebied waar het onderhoud beperkt is.

Conclusie: Het permanent bedekken van de bodem is van cruciaal belang bij natuurlijk tuinieren. Zo beschermd blijft hij levendig, gemakkelijker te bewerken en veel vruchtbaarder. Zijn ecosysteem blijft behouden en is veel rijker dan bij een kale bodem, die uiteindelijk verarmt en al zijn productiecapaciteiten verliest. De bodem bedekken en beschermen is de beste manier om hem te respecteren en hem anders te leren beschouwen dan als een eenvoudige cultuurdrager zonder leven. Zodra het evenwicht is hersteld, zult u versteld staan van de resultaten op uw gewassen!